hůl sukovice, po hraběti Kinském z Kostelce nad Orlicí