dětský kbelíček, hračka, Rakousko-Uhersko, není vystaveno, na dotaz