#:420 Bible 1857, v��born�� stav, na dotaz

Popis:  zpt