#:592 čajová 6 osobní souprava, perf. stav

Popis:  zpt