#:687 hůl sukovice, po hraběti Kinském z Kostelce nad Orlicí

Popis:  zpt